signlangtv.org

Funkcja: ster, żeglarz i okręt

PROJEKT W TRAKCIE AKTUALIZACJI I PRZEBUDOWY,

NOWA, ZNACZNIE ROZSZERZONA I POPRAWIONA WERSJA STARTUJE 15 LIPCA 2017 R.

O projekcie

W serwisie signlangtv.org zajmuję się zbieraniem informacji na temat programów telewizyjnych tłumaczonych i/lub produkowanych w językach migowych na całym świecie. Jest to wiedza niszowa, ale potrzebna i warta rozpowszechniania w środowisku tworzonym przez osoby głuche i niedosłyszące. Przez wiele lat osoby te (nie tylko w Polsce) były skazywane przez słyszącą większość na bardzo ograniczony lub wręcz żaden dostęp do środków masowego przekazu, co skutkowało frustracją środowiska i słabą wiedzą nt. stosunków społecznych i politycznych, w których powinni funkcjonować jako pełnoprawni obywatele. Ich żądania, pragnienia i propozycje w tym zakresie były (i często do tej pory są) traktowane po macoszemu, ignorowane lub zbywane pod pretekstem „niemożliwości” lub „problemów technicznych”. Wciąż rosnący zbiór programów zebranych na signlangtv.org oraz ranking nadawców pomaga głuchym i słabosłyszącym aktywistom w rozeznaniu się w sytuacji na świecie, porównywaniu ilości i jakości usług oraz powoływanie się na rozwiązania z innych krajów.

Aktualności

W roku 2016 zostanie otwarta nowa strona projektu – pod nowym adresem i ze znacznie poszerzoną bazą programów oraz osobnym działem o osobach g/Głuchych pracujących w mediach.

Osiągnięcia

  • Dane z projektu cytowała Telewizja Polska na konferencji Telewizja dostępna dla wszystkich 2 września 2014 r. – zobacz PDF z prezentacją TVP ze strony Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
  • dane z projektu zostały wykorzystane przez Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) w badaniu możliwości emitowania tłumaczenia na język migowy w ramach telewizji hybrydowej (HbbTV) – zobacz PDF z artykułem

Sprawdź

Sprawdź projekt pod adresem http://signlangtv.org/