Inicjatywa Napisy Plus

Funkcja: współzałożyciel, researcher, grafik, tłumacz

O projekcie

Kampania, a później Inicjatywa Napisy Plus została założona przeze mnie i kilka osób niesłyszących w celu efektywnego domagania się dostępu do wszelkiego rodzaju utworów audiowizualnych dla osób z wadą słuchu.

Chociaż użytkowników napisów w każdym społeczeństwie jest ok. 10% (mowa tu o osobach głuchych oraz z różnym stopniem niedosłuchu), w Polsce wciąż mało jest napisów zarówno w telewizji jak i na wszelkiego rodzaju nośnikach (podczas gdy przygotowanie napisów stanowi promil kosztów całej produkcji). Często zdarza się, że polski film można nabyć tylko w wersji z napisami w… języku angielskim.

Osiągnięcia

Petycja w sprawie napisów do filmu „Bogowie” przygotowana z moim skromnym udziałem zebrała ponad 1600 zweryfikowanych podpisów i… nie było konieczne jej wysłanie. Zwróciliśmy na siebie uwagę zarówno producenta, jak i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz mediów – rozmawiano na ten temat m.in. w Radiu ZET. Producent obiecał przygotować odpowiednią kopię filmu do wypożyczenia przez kina i słowa dotrzymał – dzięki aktywności lokalnych organizacji oraz pojedynczych osób udało się zorganizować pokazy filmu z napisami i audiodeskrypcją w dziesięciu miastach.

Moim bardziej osobistym osiągnięciem w Inicjatywie jest moja promocja „kwestii czeskiej” w zakresie dostępności telewizji. Tradycyjnie punktem odniesienia dla aktywistów w tej sprawie była brytyjska BBC jako ideał. Dzięki zebranym przeze mnie danym TVP może być teraz porównywana również do czeskiej telewizji publicznej, która po transformacji musiała borykać się z tymi samymi trudnościami co TVP, a radzi sobie o wiele lepiej na wszystkich płaszczyznach dostępności. Dodatkowym rezultatem było zaproszenie na konferencję Telewizja dostępna dla wszystkich p. Vladimira Salzmana, kierownika ds. usług dla widzów z niepełnosprawnością sensoryczną Czeskiej Telewizji.

Co robię

Zbieram i opracowuję wszelkie informacje i doświadczenia z zakresu dostępności mediów oraz środków komunikacji – napisów dla niesłyszących, tłumaczeń na język migowy oraz audiodeskrypcji dla niedowidzących i niewidomych. Informacje zbieram na temat wszystkich krajów, których języki rozumiem. Służą one działaczom społecznym, którzy mogą z ich pomocą łatwo udowodnić, że rzekoma niemożliwość zapewnienia usług dostępowych tkwi głównie w głowach nadawców i/lub producentów. Danymi dzielę się również na stronie Inicjatywy w portalu Facebook. W miarę możliwości monitoruję programy telewizyjne i przypominam widzom niesłyszącym o ważnych programach dostępnych z napisami i/lub tłumaczeniem na język migowy.